جایزه برای کاربران برتر ماهیانه

بین کاربرانی که هر ماه جزء بهترین کاربران از نظر فعالیت و کسب درامد در سایت باشند هرماه به ترتیب مبالغ زیر به حساب کاربریشون واریز خواهد شد:

نفر اول : 10000 تومان

نفر دوم : 5000 تومان

در انتهای هر ماه برندگان مشخص و اعلام می شوند.